Vláda schválila na náš účet: 164. rokovanie

Na svojom poslednom májovom rokovaní sa vláda rozhodla podporiť vo významnejšej miere bývanie cez zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. V nasledujúcich troch rokoch ráta s výdavkami pre fond každý rok vo výške 25 miliónov eur. Taktiež chce pomôcť dôchodcom s najnižšími dôchodkami, ktorým zvýši vianočný dôchodok o 12,74 eura. Ak by ste sa chceli dozvedieť, koľko slovenskej hudby sa bude musieť odvysielať v slovenských rádiách, odporúčame vám nazrieť do zákona o vysielaní a retransmisii.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda schválila na náš účet: 158. rokovanie

Na rokovanie vlády sa po dlhšom čase dostal návrh zákona od skupiny vládnych poslancov. Tí chcú odmeňovať bývalých športových reprezentantov. Vláda tiež schválila intenzívnejšiu ekonomickú spoluprácu so Spojeným arabskými emirátmi, na základe ktorej sa vytvorí Spoločný hospodársky výbor. NBS priniesla aktuálnu

Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 156. a 157. rokovanie

V posledných týždňoch je hlavnou témou reštrukturalizácia firmy Váhostav–SK. Veritelia, najmä živnostníci, majú dostať v reštrukturalizácii len 15 % zo svojich pohľadávok, čo vyvolalo ich veľkú nespokojnosť. Vláda preto zvolala mimoriadne zasadnutie, a schválila zmeny, ktoré stanovujú, že ak v reštrukturalizačnom pláne bude pre nezabezpečených veriteľov nižšia miera uspokojenia ako 40 %, reštrukturalizovaná firma nebude môcť svojim majiteľom vyplatiť zisky skôr, ako uspokoja záväzky voči nezabezpečeným veriteľom aspoň do tejto výšky.

Vláda schválila na náš účet: 149. a 151. rokovanie

Vláda sa na posledných dvoch rokovaniach zaoberala najmä informatívnymi správami. Stihla však aj schváliť program medzinárodnej spolupráce európskych krajín INETRACT III na nasledujúce 7-ročné obdobie. Slovensko sa na ňom bude podieľať aj finančným príspevkom vo výške 157 974 eur. Vláda tiež schválila Výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 144. rokovanie

Vláda sa na svojom poslednom januárovom rokovaní rozhodla opäť otvoriť II. dôchodkový pilier. V období od 15. marca do 15. júna 2015 tak budú môcť sporitelia vystúpiť z II. piliera starobného dôchodkového sporenia ako aj do neho vstúpiť. Po zľavách pre študentov a dôchodcov cestujúcich železničnou osobnou dopravou, schválila vláda 50 % zľavy aj pre cestujúcich dochádzajúcich do zamestnania, na čo vyčlenila ďalších 1,35 mil. eur.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards