Ekonomické reči: Za koľko si prajete zomrieť?

27. februára 2019 sme oslávili 2 roky Ekonomických rečí, keď sme zorganizovali v poradí už 16. vydanie. Tentokrát sme sa pozreli bližšie na tému zomierania v slovenskom kontexte.

Ekonomické reči: Za koľko si prajete zomrieť?

Úvodné prednášky podali tentokrát dvaja rečníci – Martin Vlachynský z INESS a Janka Červenáková z Viaticus. Martin predstavil ekonomické aspekty zomierania - zameral sa najmä na problematiku starostlivosti o chorých a zomierajúcich v systéme zdravotného a sociálneho zabezpečenia. Predstavil niekoľko dát z oblasti sociálneho zabezpečenia – koľko stojí starostlivosť v domove sociálnych služieb, koľko klienti platia a koľko je čakateľov na miesto v domove. Len málo ľudí má dnes našetrených 12 000 eur na pokrytie nákladov „posledného roku života“ v domove sociálnych služieb.

Janka Červenáková sa venovala bližšie predstavám Slovákov o zomieraní. Prezentovala dáta z prieskumu, z ktorých vyplývalo, že takmer 80 % Slovákov chce zomrieť v domácom prostredí. Dôstojná smrť pre množstvo opýtaných znamená zomrieť v kruhu svojich blízkych. Prevažná väčšina však umiera v zdravotníckom zariadení. Debatu o smrti a svojich posledných želaniach sa snažia mnohí oddialiť, čo problém zlej starostlivosti len prehlbuje. Ani zdravotnícky personál často nie je pripravený na komunikáciu s pacientami, takmer 40 % opýtaných lekárov a sestier dokonca neschvaľuje prítomnosť príbuzného pri zomierajúcom človeku.  

Prezentácie rečníkov so všetkými dátami pripájame tu a tu.

Ekonomické reči sú pravidelné podujatia pre fanúšikov ekonomických debát. Každé stretnutie - nová téma, hosť a diskusia v neformálnej atmosfére.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards