Európsky jednotný trh - Ako ďalej? Free Market Road Show 2024

INESS dňa 30. apríla 2024 – teda takmer presne po roku - organizoval v spolupráci s Austrian Economics Center populárnu konferenciu Free Market Road Show – a opäť na vysoko aktuálnu tému. Tento rok si totiž pripomíname nielen 20. výročie členstva Slovenska v EÚ, ale zároveň aj našich 20 rokov na jednotnom európskom trhu, ktorý nedávno oslávil svoje 30. narodeniny.

Európsky jednotný trh - Ako ďalej? Free Market Road Show 2024

Ako vo svojom úvodnom príhovore uviedol riaditeľ INESS Richard Ďurana, „...práve jednotný európsky trh je ekonomicky najdôležitejšia súčasť nášho členstva v EÚ. Predstavuje totiž prístup slovenských podnikateľov na bezcolný jednotný trh a my dnes už vieme, že ekonomické benefity jednotného trhu mnohonásobne prevyšujú objem získaných eurofondov. Vďaka voľnému obchodu je dlhodobá úroveň HDP o 15-19 % vyššia, akoby bola, ak by Slovensko stálo mimo voľný trh. Hodnota čistého príspevku z eurofondov predstavuje len niečo viac ako 1 % slovenského HDP. Je to dané tým, že Slovensko je otvorená ekonomika s rozsiahlym exportom a importom, z ktorých 80 % končí, alebo má pôvod práve v Európskej únii.

Funguje však v európskom mori regulácií dobre alebo existuje priestor pre zlepšenie? Je Európa priestorom, ktorý indukuje nové inovácie a technológie? Ako sme na tom v porovnaní s inými veľkými trhmi, ktoré sú pre Európu v globálnom priestore priamou konkurenciou? Aká je pozícia slovenských producentov s ambíciou expandovať za hranice Slovenska?“

Tieto otázky boli hlavnými témami konferencie s titulom Európsky jednotný trh- ako ďalej?, pretože ide o tému, ktorá je definičnou pre blízku budúcnosť Európskej únie a jej ekonomickú výkonnosť.

Tento ročník bol po 17 rokoch organizovania Free Market Road Show iný ako všetky predchádzajúce – bol to totiž čisto slovenský bez účasti zahraničných hostí. Napriek tomu sme na konferencii opäť privítali špičkových domácich rečníkov – reprezentantov podnikateľského sektora, Ministerstva hospodárstva SR, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ako aj takmer 80 hostí. Sála Pálffyho paláca v Bratislave bola zaplnená politikmi, odborníkmi, ale aj študentmi.

V nasledujúcom texte uvádzame hlavné myšlienky, ktoré odzneli v príspevkoch jednotlivých panelistov a panelistiek.

 

I. Panel: Čo bráni slovenským firmám viac podnikať v Európe?
Marián Jánoš (CEO, Dr. Max Slovensko):

 • Sme v prostredí, ktoré je regulované. To je v poriadku, keďže sme v prostredí, kde sa jedná o zdravie ľudí. Čo je oproti zahraničiu rozdielne, je zákaz sieťovania (slovenská legislatíva neumožňuje, aby jeden vlastník vlastnil 2 a viac lekární). Máme 409 lekární, pričom každá z nich musí byť samostatná s. r. o.
 • Keď potrebujeme presunúť - napríklad  kvôli chvíľkovej výpomoci - jedného zamestnanca z jednej prevádzky do druhej, hoci aj v rámci jedného nákupného centra, musíme pre zamestnanca zakaždým vytvoriť nový pracovný kontrakt.
 • Veríme, že v nejakom dohľadnom čase sa nám podarí túto legislatívu zjednodušiť a zharmonizovať ju.
 • Čoraz viac v našich lekárňach ponúkame aj iné služby než iba predaj liekov (CRP, meranie hemoglobínu, a pod., a máme záujem aj o povolenie očkovania v lekárňach – v USA sa v lekárňach očkuje proti 13 ochoreniam už viac ako 30 rokov).
 • Veríme, že počas chrípkovej sezóny 2025 už budeme vedieť v lekárňach očkovať ľudí proti chrípke.
 • Pozitívnou správou je, že Slovensko je premiantom v Európe v elektronickom predpisovaní receptov.

Mário Lelovský (viceprezident RÚZ):

 • Ak má niekto pocit, že teraz je to zlé, nemá predstavu o tom, ako to bolo predtým. V 90-tych rokoch a na začiatku tisícročia (pred vstupom do EÚ) stáli obchodníci dlhé hodiny na colniciach na vstup do krajiny, platili clá a daň z obratu (ekvivalent DPH, ktorá sa nedala odpočítať).
 • Prostredie na podnikanie bolo komplikované a chaotické.
 • Firmy si vytvorili aj veľmi silný vplyv Bruseli. Museli.
 • Situácia sa na čas zlepšila, ale potom „se vloudila“ chybička – úradník a premnožená byrokracia a regulácie. Úradníkom sme v Bruseli aj na Slovensku zverili príliš veľkú moc. Európska ekonomika stráca pôdu po nohami.
 • Európska komisia by sa mala pri formovaní regulácií radiť s firmami, think tankmi, odbormi a zamestnávateľmi.
 • Business Europe, ktorého členom je aj Republiková únia zamestnávateľov, vydala publikáciu s odporúčaniami pre EK. Kým v EÚ poklesli priame zahraničné investície o 69 %, v USA narástli o 63 %. Bohatí ľudia tohto sveta investujú do USA, nie do Európy.

Juraj Hrbatý (CEO, Finax) vo svojom príspevku uviedol:

 • EÚ v roku 2019 tlačila na zavedenie jednotného trhu. Získali sme desaťtisíce nových zákazníkov vo viacerých krajinách EÚ.
 • SOLVIT – obraciame sa na nich v prípade problémov.
 • Niektoré krajiny udeľujú daňové zvýhodnenia pri investičných projektoch, iné nie. 
 • EÚ je presne ten trh, kde burza cenných papierov absolútne nefunguje.

Ján Šebo (Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR):

 • Pracoval som na regulácii z pohľadu spotrebiteľov. V súčasnosti zamedzujeme spotrebiteľom mať rovnaké podmienky. Inými slovami – dochádza k obmedzovaniu spotrebiteľov.
 • Chcem od politikov aby mi dali estónske dane a švédske služby, zatiaľ máme len švédske dane.
 • V rámci EÚ si preťahujeme ľudí aj firmy.
 • Chcem to mať simple, chcem to mať v appke, chcem to mať transparentné (investovanie).
 • Staňte sa lídrami tej myšlienky a nabaľte aparát v komisii, kde vám to pomôžu pretlačiť. Ak je tá myšlienka čistá a jednoduchá, je možné ju pretlačiť.

Radovan Ďurana (analytik INESS) predstavil novú publikáciu INESS s názvom Sila trhu – Ako posilniť jednotný trh EÚ na ďalších 30 rokov, ktorú sme pripravili s partnermi z ďalších 6 krajín Európskej únie. Vo svojom príspevku ďalej uviedol:

 • Zakladajúce zmluvy sú napísané veľmi dobre, veľmi presne. Akurát sa do nich vždy dostanú nejaké výnimky.
 • Štátna pomoc je súťaž štátov v uplácaní investorov.
 • Členské štáty neimplementujú všetku legislatívu ako by mali, ak zavádzajú svoje vlastné regulácie.
 • Keď sa pozriete na Česko a Slovensko, 15 miliónová krajina vyrobí o 50 % viac áut viac ako 60 miliónové Francúzsko.
 • Obchod so službami je výrazne slabší ako obchod s tovarmi. OECD má Index reštriktívnosti, a tam si viete nájsť, koľko krajín má zbytočné regulácie na trhu práce.
 • 7 miliónov ľudí v EÚ robí v inej krajine než má občianstvo. Ten počet je veľmi malý pre zoskupenie, ktoré má 440 miliónov obyvateľov.
 • Tretina peňazí občanov EÚ leží na vkladových účtoch.
 • Najprv si digitálne trhy zregulujeme, a potom očakávame inovácie. Tak to ale v inováciách nefunguje.
 • Balík ESG – už teraz má každá firma výdavky v státisícoch ročne na splnenie ESG požiadaviek. 
 • Európania sú tí, ktorí si kupujú čínske produkty s americkým softvérom.

Po príspevkoch jednotlivých rečníkov nastal čas na otázky od hostí. Napr. na otázku o možnostiach sporenia na dôchodok v rôznych krajinách EÚ Ján Šebo (Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR) poznamenal, že najmä východoeurópske krajiny si z dôchodkových systémov začali robiť tzv. piggy banks – prasiatko rozbijú a vyberú peniaze. V odpovedi na otázku ohľadom informačnej asymetrie na európskych burzách Ján Šebo poukázal na existenciu jednotného systému finančných informácií v USA, kde spotrebiteľ nájde všetky potrebné informácie o akciách jednotlivých spoločností.

 

II. panel: Ako vylepšiť jednotný trh?

II. panel konferencie otvoril a moderoval analytik INESS Matej Bárta, ktorý poznamenal, že hoci mnohé z problémov, ktorým EÚ čelí, sú dlhodobé, problémy ako regulácia digitálnych trhov a umelej inteligencie sú nové a EÚ na ne musí reagovať bez poškodenia spotrebiteľov.

Vladimír Šimoňák (štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR):

 • Na vnútornom trhu EÚ chýba trh. Sme preborníkmi v regulácii.
 • Dnes existuje 426 regulácií, ktorých dodržiavanie Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje.
 • Uniká mu napríklad zmysel GDPR, v digitále zaostávame za inovatívnym svetom.
 • Konferencia WTO bol pomerne smutný zážitok, od nefunkčného rozhodovania sporov po zneužívania statusu rozvojových krajín Singapurom a Južnou Kóreou. Viac a viac sa táto organizácia stáva tieňom svojej minulosti.
 • Mám obavy o budúcnosť európskeho trhu, pokiaľ sa nezmenia niektoré pravidlá fungovania. Nerobí sa už napríklad solár, máme drahšie autá ako Čína.
 • V prípade straty automobilového priemyslu je len v Nemecku ohrozených 14 miliónov pracovných miest.

Zuzana Gentner Vavrová (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) vo svojom príspevku uviedla:

 • Jednotný trh funguje ako motor ekonomického rastu. 
 • Plne funkčný jednotný trh je základnou nutnosťou pre konkurencieschopnosť EÚ.
 • Včasná a správna transpozícia právnych predpisov a ich aplikácia je nevyhnutnosťou.
 • Takmer 60 % prekážok, s ktorými sa dnes firmy stretávajú, je rovnakých ako pred 20 rokmi. 

Eugen Jurzyca (Europoslanec za SaS) vo svojom príspevku uviedol:

 • Na úrovni EÚ budeme presadzovať, aby mal spotrebiteľ možnosť presunúť svoje úspory z II. piliera do PEPP.
 • Kľúčové je, že spoločný trh je perla celoeurópskej integrácie. Je tou najlepšou vecou, ktorú integrácia priniesla.
 • Neefektívnosť a etatizmus sa bránia ústami svojich obetí. Voliči tlačia na mnoho neefektívností.
 • Štáty nerastú preto, že majú nízke mzdy, ale preto, že prišli reformy. A tie sme na Slovensku dlhé roky zastavili.
 • Je to zamrznuté, za USA a Čínou strácame. Je z toho cesta von, ak budeme spolu bojovať všetci – politici, voliči aj lobisti.

Miriam Lexmann (Europoslankyňa za KDH) vo svojom príspevku uviedla:

 • Aj počas rokovaniach o zákone o umelej inteligencii som sa snažila, aby algoritmy na sociálnych sieťach boli zaradené medzi vysokorizikové.
 • Zápas, aby sme boli odolní voči Číne, bol súčasťou môjho mandátu. Podarilo sa nám zabrániť investičnej dohode s Čínou za cenu toho, že ja a viacerí kolegovia sú na čínskom sankčnom zozname.
 • Keď Čína uvalila embargo na litovské produkty, tak som sa zasadzovala za to, aby sme tento krok proti európskym dohovorom prerokovali, no bolo mi povedané, že program je plný. Teraz už máme schválený protinátlakový zákon, no trvalo to 2 a pol roka.
 • Pri zákaze spaľovacích motorov máme šľachetné ciele, no nemôžeme podkopať základy našej ekonomiky.
 • 20 % ceny čínskeho auta tvorí dostupnosť ku kritickým surovinám, ktoré Čína má. 
 • Musíme tlačiť na to, aby sa Európska únia venovala tomu čo má a nie tomu, čo nemá.
 • Máme problém, že patenty európskych firiem sú kradnuté čínskymi firmami a my nevieme tieto firmy ochrániť pred rizikami krádeže duševného vlastníctva. V USA vypočítali, že kvôli tomu ročne strácajú 600 miliárd dolárov, v Európe to nemáme ani zrátané.

Hostia opäť dostali možnosť položiť svoje otázky. Panelisti a panelistky v odpovediach na ne uviedli: 

 • Ťažko možno hovoriť o slobodnom trhu v diktatúrach. V Číne hospodárstvo riadi komunistická strana. Pri presadzovaní týchto princípov treba myslieť aj na našu ochranu (Miriam Lexmann)
 • Tým, že zabránime dovozu zo zahraničia, síce pomôžeme našim producentom, no poškodíme spotrebiteľov. Tá strata pri spotrebiteľoch je väčšia (Eugen Jurzyca
 • Dotované výrobky zo zahraničia sú darom cudzincov našim spotrebiteľom. Najviac by Afrike pomohlo, keby sme im otvorili trhy (Eugen Jurzyca)
 • Deformujeme tými reštrikciami najmä naše vzťahy s Afrikou (Vladimír Šimoňák
 • Nejde o naivný či bezbranný postoj, ide o asertívny postoj, ktorý EÚ zaujala (Gentner Vavrová)
 • Celé štáty, nielen jednotlivci, občas zaspia na vavrínoch. Amerika má dvakrát viac kvalifikovaných imigrantov než Európa. Kvalifikovaní migranti chodia do USA, nie sem do EÚ (Eugen Jurzyca)
 • Rozmohol sa tu taký fenomén, že ak sa niečo darí, tak je to vďaka domácim politikom, a ak sa niečo nedarí, je to vina EÚ. V národných voľbách si volíme politikov, ktorí formujú európske politiky (Miriam Lexmann
 • Počet obdarovaných firiem slúži ako kritérium úspešnosti dotačných projektov EÚ. Trh narúšajú miliardové dotácie (Eugen Jurzyca)
 • Skutočný voľný trh EÚ možný je, no či bude politická vôľa, to nevieme (Vladimír Šimoňák

Konferenciu uzavrel Richard Ďurana, ktorý poznamenal že ho teší, že sa nám v jeden čas na jedno miesto podarilo dať dokopy také množstvo skvelých rečníkov, ako aj zhoda hostí a rečníkov v oblasti prínosu jednotného trhu. Opätovne zdôraznil, že jednotný trh je dôležitý a mal by byť prioritou.

Všetkým hosťom ešte raz ďakujeme za účasť a príspevky do diskusie, ako aj za príjemnú náladu, ktorú vďaka vám bolo na konferencii cítiť. Tešíme sa na stretnutie s vami pri ďalšej príležitosti!

 

Konferenciu podporili Nadácia EPH, Republiková únia zamestnávateľov, Happy Day Catering, Austrian Economics Center, EPICENTER (European Policy Information Center) a mediálnym partnerom boli Aktuality.sk. Všetkým partnerom za podporu srdečne ďakujeme!

Fotografie z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards