INESS na CEO Summite v Tolede

Richard Ďurana z INESS sa v dňoch 20. - 22. mája 2024 zúčastnil na každoročnom CEO Transatlantic Summit, na ktorom sa stretávajú riaditelia najvýznamnejších think tankov z Európy a Severnej Ameriky.

INESS na CEO Summite v Tolede

Tohtoročné stretnutie, ktoré organizuje americký Atlas Network, sa uskutočnilo v španielskom Tolede a 24 účastníkov preberalo širokú paletu tém, problémov a možných riešení. 

Okrem „tradičných“ tém ako The Future of Liberal Democracy: Europe and the U.S., sa do programu dostali aj témy ako napr. Information Ecosystems: Rhetoric and Noise, Organizational Leadership Exchange, či Network Infrastructure: Assessment and Vision.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards