Matovičov prorodinný balíček dopadá na samosprávy. Tie zvyšujú dane z ubytovania, často výrazne

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k dôsledkom zvyšovania daní z nehnuteľnosti. 

Matovičov prorodinný balíček dopadá na samosprávy. Tie zvyšujú dane z ubytovania, často výrazne

Radovan Ďurana, INESS odpovedá na novinársku otázku: 

"Na jednu stranu tu máme čiastočné výpadky príjmov, ktoré spôsobila Matovičova rodinná reforma. Hoci samospráva dostala náhradné kompenzácie, pravdepodobne to nepokryje celý výpadok. Na druhú stranu je to slobodné rozhodnutie samospráv. Daň z ubytovania je ich legitímna možnosť ako napĺňať svoju kasu. Turizmus prináša pre samosprávy aj dodatočné výdavky, či investície. Odhadnúť primeranú výšku dane je ich úlohou, môžu ju tiež prestreliť a o časť turistov prísť. Prípadne to môže viesť k obchádzaniu vykazovaniu ubytovaných turistov. Aj zamestnanci, ktorí prichádzajú do regiónu, zvyšujú spotreby vody, či objem odpadov. Opäť, je na rozhodnutí samosprávy, či výška dane kompenzuje dodatočné náklady alebo odradí týchto zamestnancov od dochádzania do regiónov. Samozrejme platí, že okrem výdavkov, títo zamestnanci často prinášajú aj tržby lokálnym obchodníkom a poskytovateľom služieb. Samosprávy pri svojom rozhodnutí riešia dilemu, či daňové bremeno preniesť na domácich obyvateľov v podobe dane z nehnuteľností, alebo na prišelcov. Zároveň samosprávy čelia konkurencii iných miest, ktoré atraktívnou daňovou politikou môžu turistov, či zamestnancov pretiahnuť k sebe. Na Daň sa môžeme pozerať aj ako na regulátor dopytu. Staré mesto je najviac navštevované, nové ubytovacie kapacity sa tám budujú ťažko. Rozdielna sadzba dane môže časť turistov presunúť do iných častí mesta."

Celý článok zo dňa 10.7.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards