Menšie podniky sa chcú po ťažkých rokoch opäť nadýchnuť. Experti prezradili, čo treba zmeniť

Týždenník Trend uverejnil komentár analytika Martina Vlachynského k najefektívnejšej podpore podnikateľského prostredia. 

Menšie podniky sa chcú po ťažkých rokoch opäť nadýchnuť. Experti prezradili, čo treba zmeniť

Martin Vlachynský, INESS: 

"Najlepší recept pre podnikateľské prostredie je ten najjednoduchší, a to nízke a prehľadné dane, nízka byrokracia, dobrá vymožiteľnosť práva. Obzvlášť v prípade byrokracie a vymožiteľnosti práva trpia malé a stredné podniky nadproporčne. Nie som veľký zástanca toho, aby tí-ktorí podnikatelia mali rôzne špeciálne režimy, systém by sa mal zefektívňovať plošne. Pri niektorých povinnostiach je však nevyhnutné, aby boli nakreslené nejaké deliace čiary. Existujúcim príkladom je napríklad zálohovanie fliaš, ktoré by pri plošnej povinnosti bolo pre tie najmenšie predajne nerealizovateľné. Malým a stredným podnikom by pomohlo napríklad zvýšenie hranice pre registráciu k DPH, zníženie dane z príjmov právnických osôb alebo aspoň posunutie hranice pre nižšiu sadzbu, živnostenské licencie, efektívnejšie formy krátkodobého zamestnávania, ale aj transparentnejšia tvorba legislatívy s riadnym pripomienkovým procesom a nie cez rôzne prílepky."

Celý článok zo dňa 10.9.2023 si môžete prečítať tu. 
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards