Škálovanie zdravotníctva

Po storočí skúseností s pásovou výrobou si dnes vieme predstaviť zvyšovanie priemyselnej výroby vcelku hmatateľne. Avšak v prípade služieb, kde si každá dodatočná jednotka produkcie vyžaduje dodatočnú ľudskú prácu, je škálovanie náročnejší koncept.

Škálovanie zdravotníctva

Typickým príkladom sú služby zdravotníctva. Aj tu samozrejme existujú roboty, modernejšie prístroje, či automatické prípravne liekov, ktoré produkciu zvyšujú. No na zásadný rast produkcie sú potrebné dizruptívne zmeny, ktoré prekopávajú spôsob poskytovania služieb.

Potrebu zvýšiť produkciu v zdravotníctve kvôli starnutiu samozrejme pociťujú všetky krajiny. No ideálne podmienky na zmenu sú najmä v USA. Tam sa stretajú dva faktory – veľké množstvo kapitálu a zároveň nákladovo veľmi neefektívne zdravotníctvo. A ak je niečo nákladovo neefektívne, znamená to veľkú podnikateľskú príležitosť.

Aj preto v posledných dvoch dekádach v USA prudko rastie odvetvie „retail clinics“. Sú to jednoduché ambulancie, často v priestoroch nákupných centier, ktoré poskytujú pomoc pri mene závažných zdravotných problémoch, ako prechladnutie, či bolesti ucha. Nie je v nich lekár, ale sestra a „physician asistent“, čo je zdravotník oprávnený predpisovať vyšetrenia, lieky, či robiť základnú diagnostiku. Dnes je takých kliník v USA zhruba 1800, väčšinou spojených v sieťach ako je CVS, či Walmart.  

Ak ste spoznali známe značky z amerického maloobchodu, nemýlite sa. Práve maloobchod si v USA buduje dizruptívnu pozíciu v zdravotníctve. A nielen ten kamenný. Amazon pre členov Amazon Prime ponúka službu One Medical, v ktorej za mesačný poplatok 10 dolárov majú zákazníci prístup k online lekárovi 24/7 pomocou videohovorov a zároveň môžu využiť jednu z 200 kamenných kliník naprieč USA.

Telemedicínsky konkurent Teladoc Health sa zase môže pochváliť 56 miliónmi platiacich klientov v USA, čo je šestina populácie. Dokážu vraj vyriešiť okolo 90% prípadov len virtuálne, zvyšok odporúčajú k všeobecnému lekárovi, alebo na urgent. Iným príkladom dizrupcie je vzdialené monitorovanie pacientov. Počas covidu stúplo jeho využitie v USA o 1300 % a aktuálne sú na trhu desiatky startupov so svojimi zariadeniami a službami.

Jednou z najväčších prekážok škálovania v zdravotníctve sú regulácie. Je to sektor, ktorý sa bojí paradigmatických zmien vo svojich zabehaných procesoch. Ospravedlňuje sa to bezpečnosťou pacienta. O pár rokov sa inovácie začnú prelievať aj ku nám. Nezabudnime potom, že bezpečnosť pacienta bude ohrozená aj vtedy, keď ho pre preťaženosť systému nebude mať kto ošetriť.

HN, 3.3.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards