Kalendár INESS 2017

Rok 2017 chceme venovať podnikateľskému prostrediu. Aby sme si každý mesiac pripomínali rôzne problémy, ktorým podnikatelia čelia a zároveň hľadali na ne riešenia, vydávame v spolupráci s mladou slovenskou výtvarníčkou Kalendár INESS 2017.

Kalendár INESS 2017

Nájdete v ňom 12 vtipných ilustrácii venovaných podnikateľskému prostrediu. Kalendár môže byť váš za 15 eur, ktoré prispejú na náklady a rozvoj našich advokačných aktivít. Do konca roka len osobne v kancelárii INESS, po novom roku ho budeme zasielať aj poštou. Píšte na mf@iness.sk!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards