Pomôže zdaňovanie burzových obchodov?

V časoch kríz na finančných trhoch sa vynárajú
desiatky riešení ako zabrániť nasledujúcej kríze. Väčšinou ide o stále viac a
viac prešpekulovanejšie zákony a tvrdšie regulácie. James Tobin, ktorý už nie
je medzi nami, a Joseph Stiglitz prišli už dávnejšie s návrhom, ktorý by
zaťažil každú transakciu na burze špeciálnou daňou. Pomôže zdaňovanie burzových obchodov?

Obaja páni sú nositeľmi
Nobelovej ceny za ekonómiu, nejedná sa teda o žiadne ľahké váhy. Táto daň by
mala podľa ľavicovo orientovaného Stiglitza zmierniť volatilitu na trhoch a
spraviť ich tak efektívnejšími. Kým podporné argumenty sú viac menej teoretického
rázu, argumenty proti tomuto zásahu do slobodného trhu majú empirický charakter.
Treba ešte dodať, že Stiglitzov a Tobinov návrh vychádza z Keynesovho presvedčenia
o škodlivosti špekulantov, ktorí destabilizujú trh. O takmer 20 rokov neskôr
však Milton Friedman (v roku 1953) ukázal, že racionálni špekulanti môžu ceny
stabilizovať. Empirický výskum v posledných rokoch ukazuje, že Stiglitzovo presvedčenie
je v skutočnosti chybné.

Autori Aliber, Chowdhry a
Yan vo svojej práci Some Evidence
that a Tobin Tax on Foreign Exchange Transactions may Increase
Volatility
pomocou
regresnej analýzy ukázali, že transakčné náklady (navrhovaná daň by neznamenala
nič iné len zvýšenie transakčných nákladov) na termínovanom devízovom trhu
v čase od 1977 do 1999 sú pozitívne korelované s volatilitou a
negatívne s objemom obchodov. Stigtlitzov návrh by teda presne naopak
viedol k vyššej a nie nižšej volatilite.

K podobnému záveru
prišiel v roku 1993 Steven Umlauf vo svojej práci Transaction Taxes and the Behavior of the
Swedish stock market
, kde skúmal správanie sa akciových výnosov vo
Švédsku v rokoch 1980 – 1987 v súvislosti so zvyšovaním transakčných
daní. Umlauf zistil, že vyššie dane neviedli k nižšej ale vyššej
volatilite, teda presne opačne ako ľavičiar Stiglitz predpovedá.

Autori Mannaro, Marchesi
a Setzu vo svojej práci Using
an artificial financial market for assessing the impact of Tobin-like
transaction taxes
simulovali dianie na dvoch umelo modelovaných trhoch.
V súlade s predošlými štúdiami po mnohých simuláciách prišli
k záveru, že vyššie transakčné náklady vedú nie k nižšej, ale vyššej
volatilite.

Harald Hau v štúdii The Role of Transaction
Costs for Financial Volatility: Evidence from the Paris Bourse
skúmal
vplyv zavedenia pravidla, ktorým sa na parížskej burze zmenili minimálne možné
cenové pohyby pre akcie drahšie ako 500 frankov (z 0,1 franku sa minimálny
možný pohyb zvýšil na 1 frank). Táto zmena viedla k zvýšeniu spreadu
(rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou; predstavuje transakčný náklad)
približne o 20% pre tieto akcie. Autor skúmal vplyv tohto pravidla na
volatilitu akcií tvoriacich francúzsky index CAC 40 s cenami 400 až 600
frankov. Výsledok tejto štúdie po vyššie spomenutých výskumoch nemôže prekvapiť
– hodinová volatilita skúmaných akcií vzrástla po zmene pravidla mediánovo o 16%.

V roku 2006 prišli
so zaujímavou štúdiou Chou a Wang – Transaction
Tax and Market Quality of the Taiwan Stock Index Futures
. V roku 2000
znížila taiwanská vláda daň z každej transakcie s futures (jedná sa
o finančné deriváty, dohody o budúcich dodávkach podkladového aktíva)
na taiwanskej derivátovej burze z 5 na 2,5 bázických bodov. To poskytlo
autorom príležitosť skúmať vplyv transakčných nákladov na správanie sa cien
futures. Podobne ako predošlé štúdie, aj táto ukázala, že vyššie zdaňovanie
burzových obchodov znižuje obchodované objemy, čím sa znižuje likvidita
a rastú spready (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou). Dalo by
sa teda povedať, že vyššie dane zbytočne zvyšujú náklady a deformujú trh.
Autori nenašli žiadny argument, ktorý by potvrdil Stiglitzove názory.
V skutočnosti prišli k záveru, že zmena zdaňovania nemala žiadny
vplyv na volatilitu.

Výskum teda ukazuje, že
zavedenie špeciálnej dane na každú burzovú transakciu, ako to v poslednom
čase stále častejšie navrhuje bývalý šéf Medzinárodného menového fondu
Stiglitz, by prinajlepšom nemalo žiadny vplyv. S najväčšou
pravdepodobnosťou by však takýto zásah do trhov viedol k nižšej efektivite
v alokácii vzácnych zdrojov a vyššej neistote v podobe zvýšenej
volatility.

Via www.portfolio.com

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards