Ako klesá zamestnanosť?

Robert
Higgs upozornil vo svojom komentári
na zaujímavý fenomén: po analýze dát
amerického štatistického úradu zistil, že od roku 2007 do roku 2009 klesla
zamestnanosť v súkromnej sfére a narástla zamestnanosť v štátnej
sfére. Ako je to u nás?

Ako klesá zamestnanosť?

Navlas rovnako. V súkromnom sektore došlo
k poklesu zamestnanosti, nižšie uvedená tabuľka ukazuje medziročné indexy  pre vybrané odvetvia. Pre zachytenie váhy
relatívnej zmeny v poslednom stĺpci uvádzame aj absolútny počet
zamestnancov v jednotlivých sektoroch, vďaka ktorej napríklad vidíme, že
v priemysle došlo k skutočne významnému poklesu zamestnanosti.

Zdroj: Štatistický úrad SR, všetky čísla sa vzťahujú na
január sledovaného obdobia

No a na ďalšom grafe vidíme počet zamestnancov verejnej
správy:

Zdroj: Štatistický úrad (bez sektorov vzdelávania a zdravotníctva)

Ako vidíme, počas celých dvoch krízových rokov stúpol počet
zamestnancov verejnej správy o 11,5% (porovnanie údajov 1Q 2008 a 4Q
2009). Sme teda svedkami rovnakého vývoja ako pozoroval v Spojených
štátoch Higgs.

Higgs varuje pred keynesiánskymi tvrdeniami o tom, že
podpora pracovných miest vo verejnej správe následne potiahne rast pracovných
miest vo sfére súkromnej. Ako príklad udáva obdobie medzi rokmi 1929
a 1932, kedy došlo počas Veľkej hospodárskej krízy k prepadu
zamestnanosti v súkromnej sfére, ktorá sa na predkrízovú úroveň dostala až
po 13 rokoch v roku 1941. Za ten čas však vo verejnej správe vznikli
milióny pracovných miest...

Súkromný sektor tak zdá sa aj počas tejto krízy
ponesie bremeno nielen prepadu vlastného biznisu ako dôsledku hospodárskej
krízy, ale aj expanzie verejného sektora. A v takejto
situácii sa bude ekonomike rásť naozaj ťažko
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards