Dvojitý zásah

Nie,
nejde o film s klonovaným Jeanom Claudom van Dammom,
ale o dve tohto týždňové rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré dali za
pravdu aj INESSu.

Dvojitý zásah

Prvým je označenie zákona o jednorazových mimoriadnych
opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácii z roku 2007 (tzv.
vyvlastňovací zákon) za protiústavný. INESS pri predložení tohto
zákona spoluinicioval hromadnú pripomienku,
v ktorej žiadal zákon stiahnuť.

Vlastnícke právo je jedným zo základných
fundamentov fungovania spoločnosti, ako ju poznáme. Bez určenia jednoznačného
a neodškriepiteľného vlastníka hmotných statkov je len veľmi obtiažna
existencia prosperujúcej spoločnosti nažívajúcej v mieri. Príklady netreba
dlho hľadať, stačí sa na jednej strane pozrieť na prosperitu západu a na
druhej strane na Severnú Kóreu, Kubu, Zimbabwe... Význam súkromného vlastníctva
si uvedomujú aj v Číne, kde
v roku 2007 prijali zákon na jeho ochranu
.

Je preto veľmi dobrou správou, že podľa Ústavného súdu SR „Zákon podľa súdu porušuje vlastnícke právo
ako jedno zo základných občianskych práv. Parlament ním podľa súdu „vylúčil
právnu ochranu vlastníkov pozemkov“.“

Druhým zásahom je označenie zákona o zákaze zisku zdravotných poisťovní
za protiústavný
. Keď minister zdravotníctva bývalej Ficovej vlády
Valentovič podával zákon do parlamentu, INESS spolu s ďalšími
organizáciami rovnako inicioval Hromadnú pripomienku proti tomuto zákonu.

Tento nezmyselný zákon zo svojej podstaty ukracoval
občanov  o potenciál zlepšenia
v kvárenom a podkapitalizovanom slovenskom zdravotníctve, pretože
eliminoval motivácie jedných z kľúčových hráčov v zdravotníctve -
zdravotných poisťovní. Zákaz používať zisk na iný účel ako na nákup zdravotnej
starostlivosti poukazoval na nepochopenie úlohy zisku v zdravotníctve. Ako sme písali v našej knihe Zdravý zisk,
zisk v zdravotníctve nepochádza z utrpenia druhých, ale
z odstraňovania tohto utrpenia. Aký iný motivačný faktor by mal inak stáť
za zvyšovaním kvality služieb, za vznikom nových služieb, za hospodárnejším
nakladaním s prostriedkami? Niektoré veci sa jednoducho prikázať nedajú.

Nielenže boli obidva zákony protiústavné
a v oboch prípadoch porušovali práva vlastníkov, ale nadôvažok oba
zákony prinášajú plytvanie s verejnými financiami. Postihnutých majiteľov
pozemkov bude podľa vyjadrení predstaviteľov vlády odškodňovať štát (teda my),
za služby právnych kancelárií v spore so zdravotnými poisťovňami štát
(teda my) už podľa ministerstva financií zaplatil viac ako 15 miliónov eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards