Anketa: Ak by to bolo nevyhnutné, ktoré dane by podľa vás mohli v roku 2012 stúpnuť? (Hospodárske noviny)

Výdavky na úrovni 38 percent HDP, v ktorých je neustále vysoká miera plytvania, nevytvárajú nevyhnutnosť zvyšovania daní, ktoré z definície oslabujú hospodársky rast, povedal pre Hospodárske noviny dňa 7.2. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Ak by to bolo nevyhnutné, ktoré dane by podľa vás mohli v roku 2012 stúpnuť? (Hospodárske noviny)

Luboš Sirota, generálny riaditeľ spoločnosti Trenkwalder
Jednoznačne by nemalo ísť o priame dane, ktoré by zvýšili cenu práce na Slovensku. V období stagnovania tvorby nových pracovných miest by to bolo veľkým krokom späť. Ak by to bolo nevyhnutné, vyššie dane by sa mali týkať spotreby, ako spotrebná daň z liehu, tabaku a podobne, v krajnom prípade je lepšie zvyšovanie DPH než rast daní z príjmov.

Branislav Ďurajka, partner KPMG Slovensko advisory, bývalý štátny tajomník rezortu financií za SDKÚ
Verím, že to nemusí byť nevyhnutné, ale zrejme nebude politická vôľa vydať sa len cestou znižovania výdavkov. Najmenej škodlivé pre hospodársky rast sú nepriame dane, t. j. DPH a spotrebné dane. Rozhodne by som neodporúčal zvyšovať majetkové dane, ktoré najmä v recesii ekonomiku nadmerne zaťažujú, lebo firmy ich musia platiť aj keď prídu o zákazky a majú straty.

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS
Výdavky na úrovni 38 percent HDP, v ktorých je neustále vysoká miera plytvania, nevytvárajú nevyhnutnosť zvyšovania daní, ktoré z definície oslabujú hospodársky rast.

Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií
Je to nevyhnutné. Dôvodov je niekoľko. Stabilizácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu, udržanie zamestnanosti a určitej úrovne kúpyschopného dopytu v recesii, nevyhnutné výdavky do školstva, vedy, zdravotníctva a infraštruktúry a podobne. Týmto zámerom najlepšie vyhovuje znovuzavedenie daňovej progresie, zdanenie dividend, prípadne zvýšenie bankovej dane a zdanenie mimoriadnych ziskov. V prípade zavedenia európskej dane z finančných transakcií je otázne, či by nejaká časť plynula i do národných rozpočtov. Kľúčové je však zlepšenie výberu daní, vrátane opatrení na obmedzenie únikov daní do daňových rajov.

Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

Veríme, že v tomto roku, ani v budúcich, sa dane už viac zvyšovať nebudú. V minulosti v roku 2010 sme v rámci rokovaní o nevyhnutnej konsolidácii verejných financií podporovali variant menšieho zla, a to nevyhnutného razantnejšieho dočasného zvýšenia DPH s cieľom nezvyšovať natrvalo množstvo iných – menej výnosných, ale na zamestnanosť pri zvyšovaní negatívne vplývajúcich – daní. Keďže už všetko, čo sa v tejto oblasti dalo zvýšiť, bolo zvýšené, myslíme si, že konsolidácia by mala pokračovať úsporami vo výdavkoch verejnej správy.

Vladimír Zlacký, hlavný analytik UniCredit Bank
Pre ekonomický rast sú najmenej škodlivé dane z majetku – nehnuteľnosti a nepriame dane, teda DPH a spotrebné dane. Tieto dane nekrivia motiváciu ekonomických subjektov investovať a pracovať, ako príjmové dane.

Emil Machyna, predseda OZ KOVO
Ak chceme, aby naša krajina mala deficit verejných financií pod 3 percentá HDP a z dlhodobého hľadiska vyrovnaný rozpočet, treba šetriť na výdavkovej strane rozpočtu a hľadať všetky možné rezervy. Určite však bude potrebné zvýšiť aj príjmovú stránku rozpočtu lepším výberom daní, ale aj zvýšením daňových sadzieb, hlavne priamych daní a zrušiť niektoré stropy pre odvody, hlavne do Sociálnej poisťovne. Treba uvažovať nad zvýšením daní zo zisku, daní z dividend, zvážiť daň z darovania a prevodu nehnuteľností. Spoločnosti, ktoré môžeme chápať ako monopoly, ktoré podliehajú celkovej alebo čiastočnej regulácií, by podliehali vyššej miere zdanenia. Zároveň však treba uvažovať o motivácii pri investovaní inou formou odpisov, či motivačnou politikou, aby miera rozdelenia zisku bola čo najmenšia a oplatilo sa čo najviac investovať.

Marek Ročkár

Hospodárske noviny, 7.2. 2012
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards