Zarábanie na ľudskom nešťastí?

Od pádu mosta v Kurimanoch už uplynulo niekoľko dní, mŕtvi sú pochovaní, zraneným ešte ostávajú týždne či mesiace liečby. A medzi politikmi sa rozbehla tradičná prestrelka „kto za to môže.“

Zarábanie na ľudskom nešťastí?

Objavilo sa dokonca obvinenie, že za pád mosta môže nízka cena, a to nie z jedného zdroja. Neviem, či za pád môže chyba stavebného dozoru, ošmek stavbárov, alebo počtárska chyba odborníka, zistiť to je úlohou vyšetrovateľov. No nemusím byť stavebný inžinier, aby som vedel s istotou vyhlásiť, že nízka cena ešte žiadny most nezhodila.

Zadávateľ netendruje „most z bodu A do bodu B“. Ak by to tak bolo, vyhrá ten, kto medzi dvoma bodmi natiahne drevenú latu. V skutočnosti má každý projekt veľa explicitných charakteristík a ešte viac tých implicitných, ktoré vyplývajú z obrovského systému technických noriem, BOZP a z inštitútu stavebného dozoru.

Ak teda tvrdíme, že za pád mosta môže nízka cena, potvrdzujeme tým, že celý štátom vytvorený byrokratický systém okolo budovania stavieb je nanič.  No čo a kto nám zaručí, že vyššia cena (dosiahnutá napríklad vyradením najlacnejšej ponuky) sa premietne do kvality a nie len do tučnejšej (ne)legálnej provízie pre „konzultanta“?

Nešťastie v Kurimanoch nie je výnimočné. Stavebníctvo z povahy veci vždy patrilo k povolaniam, kde ide o krk (v roku 2011 sa na slovenských stavbách stalo 152 smrteľných a závažných úrazov). Napriek výraznému poklesu úrazov za posledné dve dekády existuje ešte značný priestor na zlepšenie stavu. No motiváciu k tomu sotva dosiahneme zdražením štátnych zákaziek.

Ostáva tu teda visieť otázka: je za snahou zdražiť obstarávanie úprimný, ale naivný cieľ zachrániť ľudské životy, alebo niekto ucítil skvelú príležitosť zviesť sa na ľudskom nešťastí a odtrhnúť si väčší kus z daňového koláča?
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards