FED zápasí

Americká centrálna banka FED úporne bojuje
s krízou na úverovom, realitnom a ďalších trhoch. Finančné inštitúcie
v USA odpísali v súvislosti s hypotekárnou krízou už vyše 120
miliárd USD. Zatiaľ poslednou reakciou FEDu bolo zavedenie tzv. Term Securities
Lending Facility, TSLF, ktorá sa podobá na repo tendre.

FED zápasí

FED pri
tom na určitý čas vymenia krízou znehodnotené hypotekárne cenné papiere za
prvotriedne štátne dlhopisy, čím sa snaží oživiť trh s už spomenutými hypotekárnymi
cennými papiermi.

2.
apríla vyšla štúdia Johna Taylora zo Standfordskej univerzity a Johna
Williamsa zo sanfrancisského FEDu, ktorá sa zaoberá tzv. Term Auction Facility,
TAF, ktorú FED v reakcii na krízu spustil v decembri 2007. TAF
umožnila bankám požičiavať si peniaze priamo od FEDu bez nutnosti použitia
diskontného okna (diskontné okno je priama pôžička o ktorú môže banka
požiadať FED avšak väčšina bánk túto možnosť odmieta využiť z dôvodu
negatívnej stigmy spojenej s týmto krokom). FED tak reagoval na krízu,
ktorá vypukla 9. augusta 2007, keď úrokové miery za overnight úložky dramaticky
stúpli a odpútali sa od úrokovej miery, ktorú operáciami na voľnom trhu
riadi FED. Podobne stúpli aj úroky pri dlhších splatnostiach. V spomenutom
výskume sa autori zamerali na obdobie od 9. augusta 2007 do 20. marca 2008
(TSLF bola zavedená 11. marca 2008).

Obaja
autori vo svojom výskume prišli k záveru, že za zvýšením úrokových sadzieb
stálo z veľkej časti zvýšené kreditné riziko a že mimoriadny zásah
FEDu označovaný ako Term Auction Facility nemal žiadny štatisticky
signifikantný vplyv na zníženie týchto sadzieb.

Tento
fakt môže mať dôsledky pre monetárnu politiku FEDu aj iných centrálnych bánk.
Nielenže tento konkrétny krok americkej centrálnej banky zlyhal, ale podnietil
finančné inštitúcie k nezodpovednému jednaniu, keďže sa môžu spoľahnúť na
FED, že v prípade inej krízy znova vymyslí nejaké netradičné ‘záchranné’
opatrenie. O vplyve na infláciu ani nehovoriac.

Spomenutá
štúdia je k dispozícii tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards