Tlačová správa: Na vysoký podiel čiastkových úväzkov sme málo bohatí

Slovensko sa nachádza na konci rebríčka EÚ v podiele skrátených úväzkov. Politické strany sľubujú podporu týchto úväzkov, najmä pre zvýšenie zamestnanosti žien. Na dosiahnutie tohto cieľa je však dôležité zvoliť správne prostriedky. Najnovšia štúdia INESS ukazuje, že nízky podiel skrátených úväzkov na Slovensku, špecificky žien, nie je náhoda ani dôsledok bezohľadnosti zamestnávateľov, ale je spojený s hospodárskou štruktúrou a výkonnosťou krajiny.

Tlačová správa: Na vysoký podiel čiastkových úväzkov sme málo bohatí

Pozreli sme sa na koreláciu medzi podielom skrátených úväzkov žien a HDP na obyvateľa. Analýza ukázala, že krajiny s vyšším HDP majú tendenciu mať vyšší podiel týchto úväzkov. Slovensko, s nižším HDP, má teda prirodzene nižší podiel skrátených úväzkov.

Link na graf: https://www.datawrapper.de/_/yrhUe/?v=2

Jednou z príčin je aj druhý najvyšší podiel zamestnancov v priemysle v EU. Vyšší podiel má len Česká republika, ktorá má podobne nízky podiel skrátených úväzkov. V trikrát ľudnatejšom Holandsku, kde je najvyšší podiel skrátených úväzkov žien, pracuje v priemysle menej žien ako na Slovensku. V sektoroch ako vzdelávanie, zdravotné a sociálne služby, verejný sektor a odborné služby, je v Holandsku zamestnaných päťkrát viac ľudí, než v priemysle. Na Slovensku v týchto sektoroch, v ktorých je nielen práca z domu ale aj manažment ľudských zdrojov so skráteným úväzkom podstatne jednoduchší, pracuje len o 10 % ľudí viac ako v priemysle. Významne vyšší podiel skrátených úväzkov je do značnej miery podmienený zmenou štruktúry ekonomiky, najmä vyšším podielom služieb a dosiahnuť takúto zmenu trvá desaťročia.

Priemerná mzda na skrátený úväzok v roku 2022 u žien dosiahla 827 eur. Priemerný skrátený úväzok ženy predstavuje 94 h mesačne, pričom plný úväzok 142 hodín. Slovenské ženy tak pracujú priemerne na dvojtretinový úväzok, čo naznačuje, že mzdová úroveň je príliš nízka, aby umožňovala širší výskyt polovičných úväzkov.

Neprehliadnuteľnou príčinou nízkeho podielu skrátených úväzkov sú aj kultúrne faktory. Ich sila pretrváva napriek tomu, že ženy už teraz majú možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku, či nároku na čiastočný úväzok pre rodiča s dieťaťom do 15 rokov definovanom v Zákonníku práce. 

Pokiaľ by chceli politici dosiahnuť vyšší podiel skrátených úväzkov u žien, nemali by k tomu pristupovať „silovou“ metódou v podobe zákonnej povinnosti. Môžu tak nechtiac dosiahnuť opak, zhoršiť postavenie žien na trhu práce. 

Politici môžu k tejto otázke pristúpiť pozitívne. Za prvé môžu motivovať zamestnávateľov k zamestnávaniu matiek znížením odvodov. Poskytli by tak finančnú kompenzáciu zamestnávateľom za zvýšené náklady na úväzky, o ktoré by inak zamestnávatelia nemali záujem. Za druhé by mali odstrániť rozsiahlu reguláciu predškolskej starostlivosti, čo by mohlo zvýšiť dostupnosť služieb opatrovania detí. Každopádne, k rastu podielu skrátených úväzkov bude veľmi pravdepodobne dochádzať aj automaticky s tým, ako bude rásť mzdová úroveň a súťaž zamestnávateľov o zamestnancov. 

Štúdiu si môžete stiahnuť na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards