Transatlantic CEO Summit v Budapešti

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na dvojdňovom intenzívnom stretnutí riaditeľov vybraných 16 európskych a amerických ekonomických a policy think tankov, ktoré v dňoch 18-19. septembra 2017 zorganizovala v Budapešti zastrešujúca organizácia Atlas Network.

Transatlantic CEO Summit v Budapešti

Cieľom podujatia s názvom Transatlantic CEO Summit bolo vzájomne sa informovať o inovatívnych postupoch v práci think tankov, o fungovaní leadershipu, manažmentu, strategického plánovania a fundraisingu v jednotlivých organizáciách. Prezentácie a diskusie účastníkov, vzájomná kritika a mentorship priniesli množstvo inšpiratívnych postupov, z ktorých určite viaceré aplikuje aj INESS.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards